Temizlik Şirketleri İş Analizi

Anasayfa / BLOG / Temizlik Şirketleri İş Analizi
Temizlik Şirketleri İş Analizi

Temizlik Şirketleri İş Analizi

Temizlik Şirketleri İş Analizi Temizlik Sektöründe işlerin doğru, etkin ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi amacıyla, Firma’da yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, inceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir.  İş Analizlerinde; Gözlem, Soru, Karma ve Anket yöntemleri kullanılmaktadır.

Temizlik Şirketleri iş analizi sayesinde belirli bir işte çalışanın :

*   Ne yaptığı,

*   Nasıl yaptığı,

*   Neden öyle yaptığı,

*   Ne kadar becerili olması gerektiği, belirlenir.

Temizlikte iş analizinin kapsamına aşağıda belirtilen faktörler girmektedir :
Fiziksel kapasite, Genel yetenek, zeka (karar verme, insiyatif kullanma, sorun çözme, otonomi),
Özel yetenek (beceri , zihinsel ve bedensel yetenek ), Gereken marifetlerin ( öğrenim veya temel
bilgi ) ve temizlik işinin yapılabilmesi için gerekli olan iş bilgisinin derecesi ölçülür.

Temizlik sektöründe iş analizinin önemi:

Temizlik Şirketleri İş Analizi İş analizlerinin önemi, onların kimler tarafından kullanıldığında yatar. Organizasyonlarda başta personel müdürü olmak üzere diğer personel uzmanları, üretim bölümü ve diğer komuta yöneticileri, sendika yöneticisi ve işi bizzat yapan personelin kendisi de iş analizlerinden faydalanır.

Temizlikte iş Analizleri;

 • İşletmelerde mevcut durumu ortaya koyarak yöneticilerin yeni hedefler belirlemesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.
 • İşletmelerin, işletme içi ve işletme dışı faktörlerin değişimine ayak uydurmalarında daha hızlı ve hazırlıklı olmalarını sağlar.
 • Verimlilik açısından kalite, maliyet, çalışanın tatmini gibi konularda daha rasyonel karar alınmasını sağlar.
 • Yaşayan gerçekleri, sorunları, aksayan yönleri ve mevcut hataları ortaya çıkarır.
 • İş analizlerinden elde edilen verilerle iş tanımları, iş gerekleri ve meslek standartlarıoluşturulmaktadır.
 • İş Analizi, işlerle ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma; iş tanımları, iş gerekleri ve meslek standartları ise toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli bir şekilde sunan bir tekniktir.

Şirketimiz Cam temizliği ve Otopark temizliği yapmaktadır.

Temizlikte iş tanımlarının kullanıldığı alanlar:

 • Çalışanların, görevlerini, sorumluluklarını ve kendisinden beklenenleri daha iyi anlayıp işi hakkında bilinçlenmesinde yardımcı olur.
 • Çalışanın;  performansı, işi doğru ve standartlara uygun olarak yapıp yapmadığı, yetki ve sorumluluklarının derecesi ve iş koşulları hakkında gerekli bilgileri sağlar.
 • Verimlilik açısından yeniden ele alınması gereken noktalar saptanarak, iş basitleştirme yönteminin geliştirilmesini sağlar.
 • İşe alma ve işten çıkartma kriteri olarak kullanılır.
 • Örgüt bilincinin oluşmasını sağlar.
 • İşin yapısına  göre, personele verilebilecek ücret dışı hakların tespit edilmesine yardımcı olur.
Yazımızı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Call Now ButtonHemen Arayın